Education, Culture, Sports & Youth Affairs

Chairman
Shri. Mohan Das, 38, Ilankam Nagar, Thycaud, Thiruvananthapuram

Convenor

Deputy Director of Education, Thiruvananthapuram

Members

    * Prof. V.N. Murali, Chempakasseri Nagar, Kesavadasapuram, Pattom P O, Thiruvananthapuram
    * Shri. C.V. Surendran, Surya, TC 15/1207, Kunnukuzhi, Thiruvananthapuram
    * Dr. R.B. Rajalekshmi, Reader M G College, Thiruvananthapuram
    * Shri. A.A. Hakkim, Indu, TC 49/400, Samadarsini Nagar, Manacaud P O, Thiruvananthapuram
    * Shri. K. Vasudevan Nair, Krishna, TC 2/1154 (1), Koonamkulam, Palloor House, Medical College, Thiruvananthapuram
    * Smt. Soja Madhavan, Bhagavathi Lane, Kowdiar P O, Thiruvananthapuram