നഗര വിശേഷങ്ങള്‍

മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍
ആഡിറ്റോറിയങ്ങള്‍
ആരാധനാലയങ്ങള്‍
ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങള്‍
ഉത്സവങ്ങള്‍
ക്ളബുകള്‍
സംഗീതരംഗം
ആത്മീയരംഗം
കായികരംഗം
വിദ്യാഭ്യാസരംഗം
ചലച്ചിത്ര രംഗം
നാടകരംഗം
ആയോധനകല
വാസ്തു കല
നഗരത്തിലെ പ്രതിമകള്‍
ചിത്ര-ശില്പകല
കരകൌശല വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള്‍
കലാസാംസ്കാരിക ചരിത്രം
കലാസാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍
കലാസാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍
കലാകാരന്‍മാരുടെ ചരിത്രം
മഹാരാജാക്കന്‍മാരും കലാരംഗവും
ലൈബ്രറികള്‍
ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്‍ ഗ്രന്ഥശാല
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍
സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്
ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം ഓഫീസ്
ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്
ടൂറിസം ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ്
ടൂറിസം പ്രചാരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍
വിനോദ സഞ്ചാരം
ബീച്ച് റിസോര്‍ട്ടുകള്‍
മന്ദിരങ്ങള്‍
മേളകള്‍ - വേദികള്‍
യോഗാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍
സിനിമാശാലകള്‍
റസ്റ്റോറന്റുകള്‍
ഹോട്ടലുകള്‍ / ലോഡ്ജിംഗ്
സീസണ്‍
വൈ.ഡബ്ല്യു.സി.എ
വൈ.എം.സി.എ
ജലഗതാഗത സംവിധാനം
റോഡ്-റെയില്‍ സംവിധാനം
വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനം
രാഷ്ട്രീയ രംഗം
ലെജിസ്ലേച്ചര്‍
ജുഡീഷ്യറി
എക്സിക്യൂട്ടീവ്