ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ
നഗരസഭ സോണല്‍ ഓഫീസുകള്‍
നഗരത്തിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികള്‍
മറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍
പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വ്വീസിലെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍
നഗരത്തിലെ പോസ്റ്റോഫീസുകള്‍
മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങള്‍
തിയറ്ററുകള്‍
ഓഡിറ്റോറിയം
പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഫോണ്‍നമ്പര്‍
ഗവ.ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകള്‍
കരകൌശല വിപണനശാലകള്‍ 
ലൈബ്രറികള്‍
ബുക്ക് ഹൌസ്
ഗ്യാസ് ഏജന്‍സി
ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പ്രധാന കാര്യാലയം
 ടെലഫോണ്‍ ഡയറക്ടറി
 ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 0471 :- 2320821, 2320894, 2320785, 2320113, 2320597, 232047
 ഫാക്സ് നമ്പര്‍ 0471 :- 2332083
(2320821 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിച്ചതിനു ശേഷം താഴെപ്പറയുന്ന എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ നമ്പര്‍ മുഖേന ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.)
 ഭരണാധികാരി / സെക്ഷന്‍ / ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് 
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ 
വീട് 
 മേയര്‍  2322470  404  2542224 
 മേയര്‍ സെക്ഷന്‍    433   
 ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍  2329905   437  
 സെക്രട്ടറി  2332085  406  2573745
 ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി     401  2225401
 സെക്രട്ടറിയുടെ പി.എ    439  2225408
 സെക്രട്ടറിയുടെ സി.എ    450     
 ജനറല്‍ സെക്ഷന്‍    411  
 കൌണ്‍സില്‍ സെക്രട്ടറി    408   2289446
 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍    402   2333767
 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷന്‍     426  
 പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയര്‍    422   2491430
 സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (എഞ്ചിനീയറിംഗ്)        468  
 എസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (പ്രോജക്ട്)     430  2550391
 പ്രോജക്ട് സെക്ഷന്‍    453  
 എസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (വര്‍ക്ക്സ് 1)     421  
 എസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (വര്‍ക്ക്സ് 2)     425  
 എസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ (നോര്‍ത്ത് & സൌത്ത്)    431  
 എസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഈസ്റ്റ് & വെസ്റ്റ്)    436  
 ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍    452 9387300063
 ഹെല്‍ത്ത് സെക്ഷന്‍    428  
 ജനന :- മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ വിഭാഗം    423  
 ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍    421  
 യു.ബി.എസ്.പി & യു.പി.എ സെല്‍     423  
 ടൌണ്‍ പ്ളാനിംഗ് ഓഫീസര്‍    415  2311270
 അസിസ്റ്റന്റ് റ്റി.പി.ഒ (1)    416  
 അസിസ്റ്റന്റ് റ്റി.പി.ഒ (2)    417  
 ടൌണ്‍ പ്ളാനിംഗ് സെക്ഷന്‍       418     
 അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍    438     
 അക്കൌണ്ട്സ് സെക്ഷന്‍    442  2221155
 ഫെയര്‍ കോപ്പി സെക്ഷന്‍    441  
 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ എല്‍.എഫ്.എ.ഡി    405  
 ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്    400,410  
 റവന്യൂ ഓഫീസര്‍     465  2557105
 അസിസ്റ്റന്റ് റവന്യൂ ഓഫീസര്‍    447  
 റവന്യൂ സെക്ഷന്‍    414  
 റവന്യൂ സെക്ഷന്‍ സൂപ്രണ്ട്    414  
 റവന്യൂ സെക്ഷന്‍ എസ്റ്റാബ്ളിഷ്മെന്റ്    444  
 റവന്യൂ സെക്ഷന്‍ സൂപ്രണ്ട് (പ്രൊഫ. ടാക്സ്)    447  
 റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍    472  
 റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍    469  
 റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍    463  
 റെക്കോര്‍ഡ് സെക്ഷന്‍     413  
 കൌണ്ടര്‍    407  
 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെല്‍     429  
 ലീഗല്‍ സെക്ഷന്‍    440  
 കേരള വികസന പദ്ധതി സെല്‍ സൂപ്രണ്ട്     443  
 റിപ്രോഗ്രാഫിക് സെന്റര്‍  2336744    
 വേസ്റ്റ് ഗാര്‍ബേജ് സെക്ഷന്‍    403  
 എല്‍.ഡി.എഫ് കൌണ്‍സിലര്‍മാരുടെ മുറി    458  
 യു.ഡി.എഫ് കൌണ്‍സിലര്‍മാരുടെ മുറി     471  
 വനിതാ കൌണ്‍സിലര്‍മാരുടെ മുറി     435  
 സാര്‍ജന്റ്    449  
 എസ്.സി / എസ്.റ്റി സെല്‍    466  
 ഇലക്ട്രിഷ്യന്‍ & പ്ളംബര്‍    470  
 സ്റ്റോര്‍    455  

 കോഫി ഹൌസ്

   456  
 സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍  
 ചെയര്‍മാന്‍, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി    437  2598072
 ചെയര്‍മാന്‍, വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി    409  2300252
 ചെയര്‍മാന്‍, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി       461  2450094
 ചെയര്‍മാന്‍, ആരോഗ്യ:-വിദ്യാഭ്യാസകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി    432  2495729
 ചെയര്‍മാന്‍, മരാമത്ത്കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി    445  2340806
 ചെയര്‍മാന്‍,നഗരാസൂത്രണകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി         424  2307750
 ചെയര്‍മാന്‍, നികുതി :- അപ്പീല്‍കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി    412  2341678
 റെസ്റ്റ് ഹൌസ്, ഉള്ളൂര്‍  2447482    
 ഗ്യാരേജ്  2473832    
 മെയിന്‍ ഓഫീസ് ഗ്യാരേജ്  2336014  460  

 
നഗരസഭ സോണല്‍ ഓഫീസുകള്‍

 നഗരസഭ സോണല്‍ഓഫീസുകള്‍
 (നഗരസഭ പ്രധാനകാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നസേവനങ്ങള്‍സോണല്‍ആഫീസുകള്‍ മുഖേനയും ലഭിക്കുന്നതാണ്.)
 സോണല്‍ഓഫീസുകള്‍
 ഫോണ്‍നമ്പര്‍ 
പരിധിയില്‍വരുന്നവാര്‍ഡുകള്‍ 
 ഫോര്‍‍ട്ട്
 04712472937
 ശ്രീവരാഹം, മണക്കാട്, ഫോര്‍‍ട്ട്, ചാല, അമ്പലത്തറ, ആറ്റുകാല്‍, കുര്യാത്തി, കളിപ്പാന്‍കുളം, കമലേശ്വരം, കാലടി, പൂന്തുറ, പുത്തന്‍‍പളളി, മാണിക്യവിളാകം, ബീമാപളളി, ബീമാപളളി ഈസ്റ്റ്, മുട്ടത്തറ, വലിയതുറ, വളളക്കടവ്
 ആറ്റിപ്ര
 04712418350
 പളളിത്തുറ, കുളത്തൂര്‍, ആറ്റിപ്ര, പൌണ്ട്കടവ്
 ഉളളൂര്‍
 04712442070
 ചെറുവയ്ക്കല്‍, ആക്കുളം, ഇടവക്കോട്, മണ്ണന്തല, നാലാഞ്ചിറ, ഉളളൂര്‍
 കടകംപളളി
 04712552897
 അണമുഖം, കരിക്കകം, കടകംപളളി
 തിരുവല്ലം
 04712382786
 തിരുവല്ലം, പുഞ്ചക്കരി, പൂങ്കുളം, വെളളാര്‍
 നേമം
 04712391703
 എസ്റ്റേറ്റ്, പാപ്പനംകോട്, നേമം, പൊന്നുമംഗലം, മേലാംകോട്
വിഴിഞ്ഞം
 
വെങ്ങാനൂര്‍‍, മുള്ളൂര്‍‍, കോട്ടപ്പുറം, വിഴിഞ്ഞം, ഹാര്‍‍ബര്‍
കഴക്കൂട്ടം
04712418252
കഴക്കൂട്ടം, ചന്തവിള, കാട്ടായിക്കോണം
ശ്രീകാര്യം
 
ചെല്ലമംഗലം, ചെമ്പഴന്തി, പൌഡിക്കോണം, ഞാണ്ടൂര്‍‍ക്കോണം, ശ്രീകാര്യം
കുടപ്പനക്കുന്ന്
04712733311
കിണാവൂര്‍‍, കുടപ്പനക്കുന്ന്, പാതിരപ്പള്ളി, ചെട്ടിവിളാകം
വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്
04712360134
തുരുത്തുമൂല, നെട്ടയം, കാച്ചാണി, വാഴോട്ടുകോണം, കൊടുങ്ങാനൂര്‍

 

നഗരത്തിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികള്‍

ആശുപത്രി
 ഫോണ്‍/ഫാക്സ്/ഇമെയില്‍
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
 2444270
ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍
 2307874
കണ്ണാശുപത്രി
 2304046 
എസ് പി ഫോര്‍ട്ട് ഹോസ്പിറ്റല്‍
 2450540,2451659
spfort@md3.vsnl.net.in
റീജിയണല്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്‍റര്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
 2442541
ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം ചാരിറ്റബിള്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍, ശാസ്തമംഗലം
 2722125
കോസ്മോപൊളിറ്റന്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍
പി ആര്‍ എസ് ഹോസ്പിറ്റല്‍, കിള്ളിപ്പാലം
 2344443,2345358
ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാള്‍ എം ഡി സെന്‍റെര്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
 2443152,2446433
എസ് യു റ്റി ഹോസ്പിറ്റല്‍, പട്ടം
 2446220,2444304
സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി, തൈക്കാട്
 2323442
ജി ജി ഹോസ്പിറ്റല്‍
 2557744,2448463
മാനസികരോഗാശുപത്രി
 2433868
സൂപ്പര്‍ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്‍റല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
 2441890, 2556566
കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ് (കിംസ്)
 2447676,2446535 marketing@kimskerala.com
 

 

മറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍

അഗ്രികള്‍ചര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് 04712304481 
 ആനിമല്‍ ഹസ്ബന്‍ഡറി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്  04712302283
 ആര്‍ക്കിയോളജി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്  04712323297 
 ആര്‍ക്കൈവ്സ്  04712478728
 ആംഡ് പോലീസ് ബെറ്റാലിയന്‍സ്  04712338144
 ആയുര്‍വ്വേദ  04712322620
 സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍, പൂജപ്പുര  04712342138
 സി-ഡിറ്റ്  04712380910
 സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോ  04712323266
 കെമിക്കല്‍ എക്സാമിനേഴ്സ് ലാബ്  04712461568
 സി.ഐ.ഡി സ്പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച്  04712554452
 സിവില്‍ സപ്ളൈസ്   04712321152
 കളക്ട്രേറ്റ് ഓഫീസ്  04712462361
 ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റ്  04712462471
 കളക്ട്രേറ്റ്, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ഫോര്‍ട്ട്/തഹസീല്‍ദാര്‍  04712462006
 ക്രൈംബ്രാഞ്ച്  04712722223
 ഡയറി ഡവലപ്മെന്റ്  04712445749
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് സര്‍വ്വീസസ്  04712302490
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി എഡ്യൂക്കേഷന്‍  04712320714
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് മൈനിങ് & ജിയോളജി  04712447184
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് കള്‍ച്ചറല്‍ പബ്ളിക്കേഷന്‍  04712328351
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്  04712330096
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്  04712304038
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍  04712444011
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് പോര്‍ട്സ്  04712724533
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് പബ്ളിക് ഇന്‍സ്ട്രക്ഷന്‍സ്  04712324601
 ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കല്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍  04712451741
 ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രൈമറി എഡ്യുക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം  04712320352
 ഡിവിഷണല്‍ എംപ്ളോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്   04712476713
 ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍  04712471896
 എംപ്ളോയ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്  04712322181
 ഇ എസ് ഐ  04712323960
 എക്സൈസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ്  04712332632
 ഫോറന്‍സിക് ലബോറട്ടറി  04712721533
 ഫ്രണ്ട്സ് ജനസേവനകേന്ദ്രം  04712338652
ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് തൈയ്ക്കാട്  04712324259
 ഗവ. അനാലിസിസ് ലബോറട്ടറി  04712472192
 ഗവ. പ്രസ്   04712331458
 ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്  04712553039
 ഹാന്റിക്രാഫ്റ്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് കേരള  04712331358
 കെ എസ് ഐ ഡി സി  04712330613
 കെ ടി ഡി എഫ് സി  04712326883
 കേരള അഗ്രോ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്  04712463188
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബീവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  04712724970
 കേരള ആര്‍ട്ടിസാന്‍സ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  04712460107
 കേരള ഓട്ടോമൊബൈല്‍സ് ലിമിറ്റഡ്  04712222512
 കേരള ഹെല്‍ത്ത് റിസര്‍ച്ച്  &  വെല്‍ഫെയര്‍ സൊസൈറ്റി  04712446623
 കേരള ഹൈടെക് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്  04712501325
 കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ബോര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡ്  04712440920
 കേരള ലോകായുക്ത  04712300362
 കേരള പബ്ളിക് മെന്‍ കറപ്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍  04712451804
 കേരള പബ്ളിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍  0471 2448165
 കേരള സ്പോര്‍ട്സ് കൌണ്‍സില്‍  04712330167
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷന്‍ ഫോര്‍ ബാക്ക് വേഡ് ക്ളാസസ്സ്  04712309288
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഗൈഡന്‍സ് കമ്മീഷന്‍  04712328157
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍  04712338288
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡവലപ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  04712720621
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡവലപ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  04712325235
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൌസിംഗ് ബോര്‍ഡ്  04712330001
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമന്‍ റൈറ്റ്സ്  04712337263
 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗല്‍ മെട്രോളജി  04712305996
 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്‍ക്വയറി  04712305994
 കേരള വിമന്‍സ് കമ്മീഷന്‍  04712320509
 ലേബര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്  04712330414
 മെഡിക്കല്‍ കൌണ്‍സില്‍  04712443227
 മെഡിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍  04712442124
 നാഷണല്‍ ഹൈവേ വിംഗ്  04712326147
 നിയമസഭാ കോംപ്ളക്സ്  04712512524
 ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി  04712576314
 പരീക്ഷാ ഭവന്‍  04712341171
 ഫാര്‍മസി കൌണ്‍സില്‍ ഡയറക്ട്രേറ്റ്  04712470951
 രാജ് ഭവന്‍  04712721100
 റൂറല്‍ ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്  04712316095
 സൈനിക് വെല്‍ഫെയര്‍ ഡയറക്ട്രേറ്റ്  04712304980
 സോയില്‍ കണ്‍സെര്‍വേഷന്‍ ഡയറക്ട്രേറ്റ്  04712470764
 സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ്  04712314768
 സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്  04712305193
 സ്റ്റേറ്റ് മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍സ് & ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട്  04712474866
 സ്റ്റേറ്റ് പ്ളാനിംഗ് ബോര്‍ഡ്  04712541765
 സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ ബോര്‍ഡ്  04712318150
 സ്റ്റേറ്റ് സ്പോര്‍ട്സ് & യൂത്ത് അഫയേഴ്സ്  04712327271
 ട്രഷറി  04712476545
 ട്രിഡ   04712722748
 വിജിലന്‍സ് & ആന്റി കറപ്ഷന്‍ ബ്യൂറോ  04712303220

 

പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വ്വീസിലെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍

കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍ സര്‍വ്വീസ്  0471-2476690 
 ജി പി ഒ  0471-2473071
 ഹെഡ്പോസ്റ്റോഫീസ്  0471-2323007
 പി എം ജി  0471-2308060
 ആര്‍ എം എസ്  0471-2331866 
 സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്, പാളയം  0471-2329696

നഗരത്തിലെ പോസ്റ്റോഫീസുകള്‍

പോസ്റ്റോഫീസ്  പിന്‍കോഡ്  ഫോണ്‍
 ഏജീസ് ഓഫീസ് 695039  0471 - 2330501
 അമ്പലമുക്ക് 695005  0471 - 2433150
 ആനയറ 695029  0471 - 2740525
 ആറമട 695032  0471 - 2353567
 അട്ടക്കുളങ്ങര 695023  0471 - 2471067
 ബീച്ച് 695007  0471 - 2500236
 ചാല 695036  0471 - 2476605
 ചെമ്പഴന്തി 695587  0471 - 2598603
 കോട്ടണ്‍ഹില്‍ 695014  0471 - 2320548
 ഫോര്‍ട്ട് 695023  0471 - 2451047
 ജി പി ഒ  695 001  0471 - 2473071
 ഗവ. പ്രസ്സ്  695001  0471 - 2331323
 ഐ എസ് ആര്‍ ഓ  695022  0471 - 2562473
 ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് 695019  0471 - 2490513
 ജഗതി 695014  0471 - 2325287
 കാഞ്ഞിരംപാറ  695030  0471 - 2361473
 കരമന  695 002  0471 - 2343708
 കൈതമുക്ക് 695024  0471 - 2471042
 കോവളം  695527  0471 - 2481330
 കവടിയാര്‍  695 003  0471 - 2436691
 കവടിയാര്‍ സ്ക്വയര്‍  695 003  0471 - 2321833
 കെ എസ് ഇ ബി    0471 - 2471027
 കുന്നുകുഴി    0471 - 2302948
 കുറവന്‍കോണം 695003  0471 - 2313268
 മണക്കാട് 695009  0471 - 2471215
 മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്  695011  0471 - 2444761
 മ്യൂസിയം  695033  0471 - 2320294
 മുട്ടട 695025  0471 - 2541416
 നാലാഞ്ചിറ 695015  0471 - 2531374
 നന്തന്‍കോട്    0471 - 2317513
 പവര്‍ഹൌസ് റോഡ്    0471 - 2471753
 പി എം ജി ജംഗ്ഷന്‍ 695033  0471 - 2302713
 പി ടി പി നഗര്‍    0471 - 2360593
 പാല്‍ക്കുളങ്ങര    0471 - 2471974
 പട്ടം പാലസ്    0471 - 2541644
 പാപ്പനംകോട്  695018  0471 - 2490078
 പേരൂര്‍ക്കട  695005  0471 - 2432672
 പൂജപ്പുര    0471 - 2340473
 പേട്ട  695024  0471 - 2472693
 പി ഡബ്ല്യൂ ഡി ഓഫീസ്    0471 - 2448107
 പൂന്തുറ  695026  0471 - 2382075
 ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം ഹോസ്പിറ്റല്‍    0471 - 2722139
 ശാസ്തമംഗലം    0471 - 2721012
 ശ്രീകാര്യം    0471 - 2593003
 തമലം    0471 - 2344176
 തമ്പാനൂര്‍    0471 - 2325348
 തിരുമല    0471 - 2340017
 തിരുവല്ലം    0471 - 2382806
 തൈക്കാട്    0471 - 2323007
 ടൈറ്റാനിയം ഫാക്ടറി    0471 - 2501768
 യൂണിവേഴ്സിറ്റി    0471 - 2307369
 വള്ളക്കടവ്    0471 - 2451009
 വഞ്ചിയൂര്‍    0471 - 2554534
 വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്    0471 - 2360120
 വികാസ്ഭവന്‍    0471 - 2305221
 സി പി എം ജി    0471 - 2308060

മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങള്‍

24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ കമ്യൂണിറ്റി ഫാര്‍മസി സര്‍വീസസ്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്  0471-2443850 
 ഇന്‍ ഹൌസ് ഡ്രഗ് ബാങ്ക്, എസ്.എ.ടി. ഹോസ്പിറ്റല്‍  0471-2528343
 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കാര്യാലയം  0471-2327796 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രിടെ  പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി  0471-2327796
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഓഫീസ്
ചെയര്‍മാന്‍
സെക്രട്ടറി
0471-2300542
0471-5544527
0471-2300543
ട്രൈബ്യൂണല്‍
ജില്ലാ ജഡ്ജി
സെക്രട്ടറി 
0471-2448394
0471-2448394
 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി  0471-2333174
സ്റ്റേറ്റ് പെര്‍ഫോര്‍മെന്‍സ് ആഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ 
0471-2335413
0471-2301951
നഗരകാര്യ വകുപ്പ്
ഡയറക്ടര്‍
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍(ഭരണം)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ഹെല്‍ത്ത്)
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍(ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ്)
ലാ ഓഫീസര്‍
പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓഫീസര്‍
പെന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്
പേഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്
0471-2322886
0471-2322896
ഫാക്സ്: 2325708
0471-2335197
0471-2335147
0471-2322896
0471-2331595
0471-2320493
0471-2322896
0471-2322896
0471-2322886
0471-2322896
കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കല്‍
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍(കില), മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, തൃശൂര്‍
വെബ്സൈറ്റ്: ഡയറക്ടര്‍ 
സംശയനിവാരണ സെല്‍
ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് 
0487-2201312
0487-2201768
0487-2201779
ഫാക്സ്:0487-2201312
കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ 0471-2328320
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍ (ഐകെഎം)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍
0471-2595832
ഫാക്സ്: 0471-2595833
ക്ളീന്‍ കേരളാ മിഷന്‍
മിഷന്‍ ചീഫ്
മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍
0471-2332935
0471-2325730
നഗരാസൂത്രണ വകുപ്പ് ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ളാനര്‍ (ഇന്‍-ചാര്‍ജ്) 0471-2321429
കേരള നഗരവികസന ധനകാര്യ കോര്‍പ്പറേഷന്‍
(കെയുഡിഎഫ്സി) ചെയര്‍മാന്‍
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍
0495-2768284
0495-2762802 ഫാക്സ്: 0495-2766338
സംസ്ഥാനാ ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്
ചെയര്‍മാന്‍
വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ 
0471-2540707
0471-2333812,2333682
ജില്ലാകളക്ടര്‍
തിരുവനന്തപുരം
0471-2462471
ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം
0471-2478524
ജില്ലാഓഫീസര്‍ പ്ളാനിംഗ്
തിരുവനന്തപുരം
0471-2472317 0471-2331231
ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ട്രഷറി 0471-2328565
ഗസ്റ്റ് ഹൌസ്, തിരുവനന്തപുരം
ഗസ്റ്റ് ഹൌസ്, കോവളം
യാത്രി നിവാസ്, തിരുവനന്തപുരം 
0471-2329869
0471-2480386,2480146
0471-2333956

തിയറ്ററുകള്‍

തിയറ്ററുകള്‍ ഫോണ്‍നമ്പര്‍ 
 കൈരളി  0471-3013030
 ശ്രീ  0471-3013030
 ശ്രീകുമാര്‍ ആന്‍ഡ് ശ്രീവിശാഖ്  0471-2331222
 ന്യൂ  0471-2323244 
 ശ്രീപത്മനാഭ  0471-2473999
 അജന്ത  0471-2472825
 കൃപ  0471-2471655
 പാര്‍ത്ഥാസ്  0471-2474959
 ധന്യ ആന്‍ഡ് രമ്യ  0471-2476773
 എസ്.എല്‍.തിയറ്റര്‍  0471-2475579
 കലാഭവന്‍  0471-2322314
 സെന്‍ട്രല്‍  0471-2462865
 ശ്രീബാല  0471-2478872
 രോഹിണി  0471-2368451
 ലക്ഷ്മി  0471-2363625
 സൌമ്യ  0471-2353996
 കല്‍പന  0471-5543067

 
ഓഡിറ്റോറിയം

ഓഡിറ്റോറിയം  ഫോണ്‍നമ്പര്‍  
 സെനറ്റ്ഹാള്‍  0471-2305971
 ടാഗോര്‍ തിയറ്റര്‍  0471-2329656
 വി ജെ ടി ഹാള്‍  0471-2477441
 അനന്തപുരി ഓഡിറ്റോറിയം  0471-2322534
 ബാങ്ക് എംപ്ളോയീസ് യൂണിയന്‍ഹാള്‍  0471-2460569
 ബിഷപ് പെരേര ഹാള്‍  0471-2327872
 കോ ബാങ്ക് ടവേഴ്സ്  0471-2317081
 ഹസന്‍ മരിയ്ക്കാര്‍ ഹാള്‍  0471-2306823
 ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എന്‍ജിനീയേഴ്സ് ഹാള്‍  0471-2322991
 കാര്‍ത്തികതിരുനാള്‍ ഹാള്‍  0471-2471335
 കേസരി മെമ്മോറിയല്‍ ഹാള്‍  0471-2471909
 മാധവന്‍തമ്പി ഹാള്‍  0471-2441661
 വൈ എം സി എ  04712330059
 വൈ ഡബ്ല്യൂ സി എ  0471-2463690
 ട്രിവാന്‍ഡ്രം ക്ളബ്ബ്  0471-2726444
 ശ്രീമൂലം ക്ളബ്ബ്  04712722980
 ട്രിവാന്‍ട്രം ഹോട്ടല്‍  04712331142
 തീര്‍ത്ഥപാദമണ്ഡപം 04712477011
 ആറ്റുകാല്‍ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ളക്സ്  0471-2461859
 ആറ്റുകാല്‍ കാര്‍ത്തിക കല്യാണമണ്ഡപം  0471-2463130
 യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് സെന്റര്‍  0471-2302923
 അളകാപുരി ഓഡിറ്റോറിയം  0471-2725457
 അരവിന്ദ് ഓഡിറ്റോറിയം 0471-2447085
 എകെജി മെമ്മോറിയല്‍ ഹാള്‍  0471-2305731
 ബിടിആര്‍ഹാള്‍  20471331449
 രാജാധാനി ഓഡിറ്റോറിയം,കിഴക്കേകോട്ട  0471-2473353
 കിളിമാനൂര്‍ ടൌണ്‍ഹാള്‍ കിളിമാനൂര്‍  0470-2672060
 എല്‍എംവി ഓഡിറ്റോറിയം  0471-2422333

 
 
പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഫോണ്‍നമ്പര്‍

വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍   ഫോണ്‍നമ്പര്‍
 ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രം, കിഴക്കേകോട്ട  0471-2450233
 മ്യൂസിയം ഡയറക്ടര്‍  0471-2318294
 കാഴ്ചബംഗ്ളാവ്  0471-2318294
 ശ്രീചിത്രാ ആര്‍ട്ട് ഗ്യലറി  0471-2318294
 കോവളം (ഐ.ടി.ഡി.സി.കോംപൌണ്ട്)  0471-2480085
 വര്‍ക്കല പാപനാശം കടല്‍തീരം(ഗസ്റ്റ് ഹൌസ്)  0470-2602227
 പൊന്മുടി (ഗസ്റ്റ് ഹൌസ്)  0472-2890230
 വേളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ്  04712500785
 കുതിരമാളിക(പുത്തന്‍മാളിക) മ്യൂസിയം  04712473952
 നെയ്യാര്‍ഡാം  04712272182
 അഗസ്ത്യകൂടം(വനം വകുപ്പ് ഓഫീസ്)  04712360762
 പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം  0472-2892344
 പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം  04651-250255
 ആക്കുളം ബോട്ട്ക്ളബ്ബ്  0471-2443043
 അരുവിക്കര ഡാം-(ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍)  0471-2321132
 ശംഖുമുഖം കടല്‍ത്തീരം(ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍)  0471-2321132
 ഒബ്സര്‍വേറ്ററി  0471-2322732
 കനകകുന്ന് കൊട്ടാരം  0471-2314615
 പ്രിയദര്‍ശിനി പ്ളാനിറ്റോറിയം  0471-2306024
 ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മ്യൂസിയം  0471-2306024
 ബയോടെക്നോളജി മ്യൂസിയം(ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍)  0471-2321132
 വിഴിഞ്ഞംതുറമുഖം(ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍)  0471-2321132
 വിഴിഞ്ഞം അക്വേറിയം  0471-2480224
 ടൂറിസ്റ്റ് ഫെലിസിറ്റേഷന്‍ സെന്റര്‍(ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടൂറിസം)മ്യൂസിയം  0471-2321132
 ടൂറിസ്റ്റ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍, റെയില്‍വേസ്റ്റേഷന്‍ തമ്പാനൂര്‍  0471-2334470
 കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ബസ് സ്റ്റേഷന്‍, തമ്പാനൂര്‍  0471-2327224
 ടൂറിസ്റ്റ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍,ഡൊമസ്റ്റിക് എയര്‍പോര്‍ട്ട് 0471-2501085
 രാജ്യാന്തരവിമാനത്താവളം  0471-2502298
 ടൂറിസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്റര്‍,കോവളം  0471-2480085
 ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍(ഗവ.ഓഫ് ഇന്ത്യാ) എയര്‍പോര്‍ട്ട്  0471-2501498
 കെ.ടി.ഡി.സി.തമ്പാനൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ റിസര്‍വേഷന്‍സ്  0471-2330031
 (കെ.ടി.ഡി.സി) മാസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടല്‍  0471-2316736
 ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസം പ്രമോഷമന്‍ കൌണ്‍സില്‍(ഡി.ടി.പി.സി)വെള്ളയമ്പലം  0471-2315397

ഗവ.ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകള്‍

ഗവ.ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകള്‍  ഫോണ്‍നമ്പര്‍ 
 യാത്രി നിവാസ്, തിരുവനന്തപുരം(അക്കോമഡേഷന്‍-ഓഫീസ്  0471-2333956
 തിരുവനന്തപുരം  0471-2329869
 കോവളം 0471-2480146
 പൊന്മുടി  0471-2890230
 അഗസ്ത്യഹോം നെയ്യാര്‍ഡാം  0472-2272660
 ആറ്റിങ്ങല്‍ 0470-2622290
 വര്‍ക്കല 0470-2602227
 കേരളാ ഹൌസ് കന്യാകുമാരി  04652-246229
 കെ.ടി.ഡി.സി.ടൂറിസ്റ്റ് റിസപ്ഷന്‍ സെന്റര്‍ തമ്പാനൂര്‍  0471-2330031

 
 
കരകൌശല വിപണനശാലകള്‍ 

കരകൌശല വിപണനശാലകള്‍  ഫോണ്‍നമ്പര്‍  
 എസ് എം എസ് എം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈ.എം.സി.എ.റോഡ്  0471-2330625
 ഗ്രാമശ്രീ വഴുതയ്ക്കാട്  0471-2726369
 ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് ഭവന്‍ എം.ജി.റോഡ്  0471-2331627
 കൈരളി-സ്റ്റാച്യൂ  0471-2475627
 നടേശന്‍-എം.ജി.റോഡ്  0471-2331594
 പാലയ്ക്കല്‍ ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി- വി.ജെ.ടി.ഹാള്‍ റോഡ്  0471-2475905

  
ലൈബ്രറികള്‍

 ലൈബ്രറി ഫോണ്‍നമ്പര്‍   
 അവിട്ടം തിരുനാള്‍ ലൈബ്രറി, ആറ്റുകാല്‍  0471-2455072
 ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി,സെക്രട്ടറിയേറ്റിനുസമീപം  0471-2330716
 പബ്ളിക് ലൈബ്രറി, പാളയം  0471-2322895
 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി, പാളയം  0471-2477844
 ട്രിവാന്‍ഡ്രം ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ലൈബ്രറി, തൈക്കാട്  0471-2321786
 ഏലൂര്‍ ലെന്‍ഡിങ് ലൈബ്രറി, പുന്നന്‍റോഡ്  0471-2318235

 
 
ബുക്ക് ഹൌസ്

 ബുക്ക് ഹൌസ്  ഫോണ്‍നമ്പര്‍   
 അക്കാദമിക് ബുക്ക് ഹൌസ്, പുളിമൂട്  0471-2333349
 സുകുമാര്‍ ബിക്ക് സ്റ്റാള്‍ ഓവര്‍ബ്രിഡ്ജ്  0471-2330500
 ഭാരത് ബുക്ക്സ് എംപോറിയം ആയുര്‍വേദകോളേജ്  0471-2339586
 കോണ്‍ടിനന്റല്‍ ബുക്ക്സ്, എം.ജി.റോഡ്  0471-2461426
 ഹിഗ്ഗിന്‍ ബോഥംസ്(പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്)എം.ജി.റോഡ്  0471-2331622
 പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൌസ്, പുളിമൂട്  0471-2325518
 പൈ ആന്‍ഡ് കോ-ആയുര്‍വേദകോളേജ്  0471-2330116
 മോഡേണ്‍ ബുക്ക്സ് സെന്റര്‍ ഗാന്ധാരിയമ്മന്‍കോവില്‍ റോഡ്  0471-2331826
 കറന്റ് ബുക്സ് സ്റ്റാച്യു  0471-2477693
 ഡിസി ബുക്സ് സ്റ്റാച്യു  0471-2453379
 നാഷനല്‍ ബുക്സ് സ്റ്റാള്‍  0471-2478881

 
 
ഗ്യാസ് ഏജന്‍സി

 ഗ്യാസ് ഏജന്‍സി   ഫോണ്‍നമ്പര്‍ 
 ഇന്ത്യന്‍ഓയില്‍ കോര്‍പറേഷന്‍  
 അരവിന്ദ് ഗ്യാസ്, പൂജുപ്പുര  0471-2349322
 അശോക് ഗ്യാസ്-കണ്ണമ്മൂല  0471-2444699
 ഗുഹന്‍-അമ്പലത്തറ  0471-2381539
 മാസ് ഫ്യൂവല്‍സ്-വെള്ളയമ്പലം  0471-2724700
 പുഷ്പഗിരി-നാലാഞ്ചിറ  0471-2530470
 ശാസ്ത്രി ഏജന്‍സീസ്-മണ്ണാമൂല  0471-2732998
 ഷെല്ലി-നെട്ടയം  0471-2360782
 സാബു-ശ്രീകാര്യം  0471-2598326
 ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം  0471-2325116
 രത്നകല ഗ്യാസ് കാഞ്ഞിരംപാറ 0471-2362425
 ബി പി ഏജന്‍സീസ്  0471-2475230
വീനസ് അമ്പലം ജംഗ്ഷന്‍   0471-2435510
 കാല്‍ടെക്സ് ശങ്കര്‍ സപ്ളൈസ്  0471-2541945
 സന്ധ്യാ ഗ്യാസ് സര്‍വീസ്  0471-2476762
 ആറ്റിങ്ങല്‍ ഗ്യാസ് 0471-2622304
 സുധാ ഇന്‍ഡേന്‍  0471-3090343

  
 
ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

ഇന്‍ഷുറന്‍സ്  ഫോണ്‍നമ്പര്‍  
 ഡയറക്ടേറ്റ് ഓഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തിരുവനന്തപുരം  0471-2328696
 എല്‍ ഐ സി തിരുവനന്തപുരം  0471-2540851
 നാഷനല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഡിവിഓഫീസ്-തിരുവനന്തപുരം  0471-2320442
 ന്യൂ ഇന്ത്യാ അഷ്വറന്‍സ് ഡിവിഓഫിസ്-തിരുവനന്തപുരം  0471-2324056
 ഓറിയന്റല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഡിവിഓഫിസ്-തിരുവനന്തപുരം   0471-2472974
 യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഡിവിഓഫിസ്-തിരുവനന്തപുരം  0471-2438838