വെബ്സൈറ്റുകള്‍

കേരള സര്‍ക്കാര്‍

www.kerala.gov.in

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍
www.infokerala.org
 
കില (കെ എല്‍എ) കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ലോക്കല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍
www.kilaonline.org

കെ റ്റി ഡി സി (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസം ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍)
www.keralatourism.org
 
കിന്‍ഫ്രാ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍അപ്പാരല്‍ പാര്‍ക്ക്
www.kinfra.com

എല്‍ ബി എസ് സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്നോളജി
www.lbskerala.com
 
ലോക്കല്‍സെല്‍ഫ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്
www.lsg.kerala.gov.in
 
പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി
www.keralapwd.gov.in

സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷന്‍കമ്മീഷന്‍
www.electionker.org
 
പ്രവാസി കാര്യ വകുപ്പ്
http://moia.gov.in
 
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് വൊക്കേഷണല്‍ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
www.vhse.kerala.gov.in/
 
ശ്രീ. ചിത്തിര തിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്നോളജി
www.sctimst.ac.in
 
ആര്‍.സി.സി (റീജിയണല്‍കാന്‍സര്‍സെന്റര്‍)
www.rcctvm.org
 
സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പ്
www.indianarmy.gov.in 

ടെക്നോപാര്‍ക്ക് 
www.technopark.org

കേരള വാണിജ്യ നികുതിവകുപ്പ്

www.keralataxes.in/
 
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
www.education.kerala.gov.in

കുടുംബശ്രീ-സ്റ്റേറ്റ് പോവര്‍ട്ടി ഇറാഡിക്കേഷന്‍മിഷന്‍
www.kudumbashree.org
 
കെ എസ് യു ഡി പി
www.ksudp.org
 
ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ
www.sr.indianrailways.gov.in/

എയര്‍പോര്‍ട്ട്
www.airportsindia.org.in
 
കെ. എസ്. ആര്‍. ടി. സി
www.keralartc.com
 
കെ. എസ്. ഇ. ബി
www.kseb.in

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ടെക്നോളജി മിഷന്‍
www.keralaitmission.org
 
അക്ഷയ
www.akshaya.net

രാജീവ്ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
www.rgcb.res.in
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ളാനിംഗ് ബോര്‍ഡ്
www.keralaplanningboard.org

കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് റൂറല്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്
www.crd.kerala.gov.in

പബ്ളിക് റിലേഷന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്, ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് കേരള
http://prd.kerala.gov.in/
 
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്  ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് കേരള
www.keralaindustry.org
 
തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍
http://corporationoftrivandrum.in

മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പഞ്ചായത്തി രാജ്, ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
www.panchayat.nic.in

മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറല്‍ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
www.rural.nic.in
 
മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അര്‍ബന്‍ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
www.urbanindia.nic.in
 
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റൂറല്‍ഡെവലപ്മെന്റ്,   ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
www.drd.nic.in

നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറല്‍ഡെവലപ്മെന്റ്
www.nird.org.in

പ്രധാന്‍മന്ത്രി ഗ്രാം സദക് യോജ്ന   (പി.എം.ജി.എസ്.വൈ)
www.pmgsy.org

നാഷണല്‍ റൂറല്‍എംപ്ളോയ്മെന്റ് ഗ്യാരന്റി സ്കീം (നാഷണല്‍)
www.nrega.nic.in
 
ഇന്‍കം ടാക്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
www.incometaxindia.gov.in

നാഷണല്‍ബാങ്ക് ഫോര്‍ അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ആന്റ് റൂറല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് (നബാര്‍ഡ്)
www.nabard.org