വെബ്സൈറ്റുകള്‍

നമ്പര്‍
സ്ഥാപനം
സൈറ്റ് അഡ്രസ്
1
കേരള സര്‍ക്കാര്‍
2
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍
3
കില (കെ എല്‍ എ) കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ലോക്കല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍
4
കെ റ്റി ഡി സി (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസം ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍)
5
കിന്‍ഫ്രാ ഇന്റര്‍‍നാഷണല്‍ അപ്പാരല്‍ പാര്‍ക്ക്
6
എല്‍ബിഎസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്നോളജി
7
ലോക്കല്‍ സെല്‍ഫ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
8
പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി
9
സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍
10
പ്രവാസികാര്യവകുപ്പ്
11
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്
12
ശ്രീ.ചിത്തിരതിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്നോളജി
13
ആര്‍.സി.സി (റീജിയണല്‍കാന്‍സര്‍സെന്റര്‍)
14
സൈനികക്ഷേമവകുപ്പ്
15
ടെക്നോപാര്‍ക്ക്
16
കേരള വാണിജ്യ നികുതിവകുപ്പ്
17
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്
18
കുടുംബശ്രീ-സ്റ്റേറ്റ് പോവര്‍ട്ടി ഇറാഡിക്കേഷന്‍മിഷന്‍
19
കെ എസ് യു ഡി പി
20
ദക്ഷിണറെയില്‍വേ
21
എയര്‍പോര്‍ട്ട്
22
കെ. എസ്. ആര്‍. ടി.സി
23
കെ. എസ്. ഇ.ബി
24
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ടെക്നോളജി മിഷന്‍
25
രാജീവ്ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
26
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ്
 
27
കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് റൂറല്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്
28
പബ്ളിക് റിലേഷന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്, ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് കേരള
29
അക്ഷയ
30
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് കേരള
31
തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍
32
മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പഞ്ചായത്തിരാജ്, ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
33
മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
34
മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അര്‍ബന്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
35
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റൂറല്‍ഡെവലപ്മെന്റ്,   ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
36
നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ്
37
പ്രധാന്‍മന്ത്രി ഗ്രാം സദക് യോജ്ന   (പി.എം.ജി.എസ്.വൈ)
38
നാഷണല്‍ റൂറല്‍ എംപ്ളോയ്മെന്റ് ഗ്യാരന്റി സ്കീം(നാഷണല്‍ )
39
ഇന്‍കം ടാക്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
40
നാഷണല്‍ ബാങ്ക് ഫോര്‍ അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ആന്റ് റൂറല്‍ഡെവലപ്മെന്റ്(നബാര്‍ഡ്)